Een cursus helemaal op jouw maat gemaakt!

Wil je graag een cursus aanbieden aan jouw collega’s, werknemers of bedrijf? Dan maken we graag een cursus op maat, speciaal voor jou. Bepaal zelf de eigenschappen van de cursus. Voor een grote of kleine groep? Een praktische of theoretische cursus, of een combinatie? Met of zonder oefeningen en toepassingen? Online of live? Van enkele uren tot meerdere dagen?

Bepaal zelf het onderwerp en laat je inspireren door deze thema’s:

Bij gedragsproblemen proberen we zo veel mogelijk preventief te werken. Maar dat belet niet dat af en toe een leerling ‘door het lint’ gaat. Het wordt hem of haar allemaal te veel en dat uit zich in hevig, fysiek probleemgedrag. Tijdens deze halve dag kijken we op een heel praktische manier wat je op zo’n moment kan doen (en wat je zeker niet moet doen).

Bij moeilijk, uitdagend gedrag, is het belangrijk om op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak. In deze cursus krijg je hier een aantal strategieën voor aangereikt. En kijken we ook naar de aanpassingen die je kan doen om probleemgedrag in de toekomst te vermijden.

Voorspelbaarheid is belangrijk. Daarom zetten we vaak in op dagschema’s. Die helpen de leerling een overzicht te krijgen over zijn of haar dagverloop. Toch merken we vaak dat het niet het gewenste effect heeft. Leerlingen gebruiken hun schema’s niet zelfstandig of lijken er niet de juiste informatie uit te halen. Hoe komt dit? En wat kunnen we eraan doen? Tijdens deze halve dag bekijken we de 10 valkuilen bij het gebruik van een dagschema.

Helder communiceren en dus goed begrepen worden is voor iedereen belangrijk. Bij bepaalde doelgroepen is het echter niet zo vanzelfsprekend om je boodschap helder door te krijgen. Mensen met autisme, dementie, verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornissen hebben vaak moeilijkheden in het begrijpen van onze communicatie. In deze cursus bekijken we de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen en hoe jij kan zorgen dat je boodschap toch helder doorkomt.

Over- en ondergevoeligheden op bepaalde zintuigen kunnen heel wat problemen veroorzaken: van geen aandacht kunnen geven tot heel druk en storend gedrag, overdonderd worden door alle prikkels en niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten, moeite hebben met sociale interacties en met het reguleren van je emoties. We bekijken in detail al onze zintuigen, de problemen die zich voordoen en welke strategieën je kan inzetten om hier beter mee om te gaan

Naast de goed gekende externe zintuigen (zicht, gehoor, tast, geur en smaak) hebben we ook een aantal interne zintuigen. Ze hebben als functie om onze lichamelijke toestand in het oog te houden. Deze zintuigen spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van onze emoties en kunnen dus ook ingezet worden om emoties te reguleren. Zeker bij hoge stress (en de gedragsproblemen die daar vaak uit voort komen) is het belangrijk om hierop in te zetten. Tijdens deze halve dag bekijken we de werking van deze zintuigen en overlopen we op een heel praktische manier hoe jij dat ook kan toepassen in je dagelijkse activiteiten.

Het aangenaam opvullen van vrije tijd is vaak een probleem voor mensen met autisme. In deze cursus kijken we naar de onderliggende oorzaken en gaan we van daar uit op zoek naar aanpassingen om van vrije tijd weer leuke tijd te maken.

Lange termijn leerdoelen vinden is vaak niet het grootste probleem. Maar deze toch eerder abstracte doelen om zetten in korte termijn leeractiviteiten is niet altijd zo vanzelfsprekend. In deze cursus leren we denken in kleine stapjes met concrete parameters. We schetsen ook hoe je van een concrete activiteit kan evolueren naar je lange termijndoel.

Hoe kunnen we bij deze populatie die ernstig belemmerd is in hun ontwikkeling toch uitgaan van de mogelijkheden? Hoe kan je toch nog op een heldere manier communiceren ondanks de vele beperkingen? Welke aanpassingen en activiteiten zijn zinvol voor hen? Hoe stimuleer je levenslang leren en kan je op zoek gaan naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit en zelfstandigheid?

Waar moeten we rekening mee houden als er bewoners met autisme zijn op de leefgroep? Hoe kunnen we met visuele ondersteuning hen de nodige houvast bieden? Hoe organiseer je maaltijden, activiteiten, uitstapjes? Hoe help je hen hun vrije tijd zinvol op te vullen? We overlopen op een concrete manier een brede waaier aan aanpassingen vertrekkende vanuit het autistische denken.

Kunnen kiezen en zelf je leven bepalen zijn belangrijke factoren in levenskwaliteit. Maar hoe zit dat bij mensen met een diep verstandelijke beperking Hoe kun je ondanks de erg beperkte communicatieve mogelijkheden toch op zoek gaan naar mogelijkheden van inspraak. En hoe ondersteun je keuzes zodat ze ook werkelijk een meerwaarde worden?

Autistisch gedrag herkennen is één ding. Maar begrijpen waar dit soms bizar lijkende gedrag vandaan komt is nog iets anders. In deze cursus leren we achter het gedrag kijken naar het typische van autisme: een andere manier van informatie verwerken en denken. Met tal van concrete voorbeelden illustreren we dit andere denken en kijken we meteen naar een aantal makkelijk door te voeren aanpassingen.

De nieuwste inzichten in de neuropsychologie leren ons dat het brein niet passief wacht op input van de zintuigen om dan pas te reageren. Het brein probeert constant zo goed mogelijk te voorspellen welke input er waarschijnlijk gaat komen. Enkel de input die afwijkt van die voorspelling wordt door ons brein verwerkt. Zo kan het brein sneller en efficiënter werken. In deze cursus leggen we haarfijn deze nieuwe inzichten uit en passen dit toe op het dagelijkse leven.

Pijn is één van onze zintuigen en dus ook mogelijks ook zoals de andere zintuigen over- of ondergevoelig bij mensen met autisme. Wat is pijn precies? Hoe breng je het in kaart? En hoe ga je er mee om? Waar moet je rekening mee houden bij een doktersbezoek of hospitalisatie? Van uit de theorie leggen we steeds de link naar de praktijk.

Wat is motivatie eigenlijk? Hoe krijg je iemand gemotiveerd? Zijn beloningen nu goed of slecht? En hoe zet je die dan in? Een uitermate belangrijk en boeiend thema waar we ruim de tijd voor nemen om van een goed inzicht in hoe motivatie werkt te komen tot een aantal praktisch inzetbare strategieën.

Routines worden vaak als negatief gezien. We associëren ze met rigiditeit. Maar voor mensen met een diep verstandelijke beperking zijn ze vaak het enige houvast in de dagelijkse chaos. Ook voor andere mensen kunnen routines best wel functioneel zijn. Om zich te efficiënt te organiseren of om tot ontspanning te komen. In deze cursus bekijken we hoe we routines positief kunnen inzetten en vermijden dat we in de valkuil van de rigiditeit vervallen.

Hier worden de moeilijkheden bij organiseren en zelfstandigheid blootgelegd. Mensen met autisme hebben meer dan anderen moeite met het zelfstandig organiseren van taken. Dat laat zich reeds zien op jonge leeftijd. Dagelijkse taken verlopen stressvol en je hebt niet het gevoel dat er leereffect is. Met enkele praktische tips kan je de zelfredzaamheid naar een hoger niveau tillen. We bekijken de mogelijkheden om hierin te ondersteunen.

Kinderen die niet tot communiceren komen, kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Binnen dit thema staan we stil bij de achterliggende redenen en bekijken we hoe we hen toch intrinsiek kunnen motiveren tot communicatie. De besproken principes zijn eveneens te gebruiken bij jongeren en volwassenen.

Waakzame zorg of verbindend gezag staat ervoor om aanwezig te zijn in het leven van de ander, het tonen van interesse met wie de ander omgaat. Hoe je dit kan doen en hoe je daardoor kan omgaan met conflicten en escalatie leggen we je graag uit.

Begeleid ook jij steeds vaker kinderen met autisme? En bots je tegen hun specifieke uitdagingen? In deze opleiding krijg je een hoop bruikbare tips om te werken aan taalontwikkeling, spelling, leesvaardigheden, articulatie… Allemaal op maat ontwikkeld voor de unieke denkstijl van kinderen met autisme.

Dit gaat over de andere emotiebeleving bij jongeren met autisme. Zowel over wat onze verwachtingen kunnen zijn hieromtrent als over hun eigen emotiebeleving. Ook hier bespreken we praktische tips om de emotiebeleving voor beide partijen te verhelderen.

In deze opleiding wordt het ‘anders’ sociaal gedrag van mensen met autisme onder de loep genomen. We proberen de zienswijze naar dit gedrag te veranderen om zo ook de eventuele bijsturing van dat gedrag efficiënter te laten verlopen.

In deze opleiding gaan we kijken naar onze verwachtingen die we hebben rond pragmatiek of het aangepast gebruik van taal. We plaatsten deze verwachtingen tegen de achtergrond van autisme en bekijken hoe we de doelstellingen rond pragmatiek kunnen bereiken op een autismevriendelijke manier.

De ontwikkeling van kleuters met autisme vraagt om een andere focus in opvoeding en begeleiding. In deze opleiding krijg je te horen waar je best op focust bij deze jonge kinderen en waarom.

Wanneer je een activiteit organiseert voor mensen met autisme, kan je preventief, tijdens en na de activiteit heel wat dingen doen om het autismevriendelijk te laten verlopen. Van een eetmoment tot een driedaagse. Geïnteresseerd in tips om je activiteiten vlot te laten verlopen? Kies dan voor dit thema!

Wij kunnen ook je dagelijkse werking komen bekijken. Aan de hand van een observatie van je werking bespreken we alle aanpassingen die je kan doorvoeren, in het algemeen of gerelateerd aan een specifiek topic (visualisaties, zintuiglijke aanpassingen, vrijetijdsaanpassingen, op punt zetten van leeractiviteiten, speeltijden organiseren…).

Bij gedragsproblemen proberen we zo veel mogelijk preventief te werken. Maar dat belet niet dat af en toe een leerling ‘door het lint’ gaat. Het wordt hem of haar allemaal te veel en dat uit zich in hevig, fysiek probleemgedrag. Tijdens deze halve dag kijken we op een heel praktische manier wat je op zo’n moment kan doen (en wat je zeker niet moet doen).

Voorspelbaarheid is belangrijk. Daarom zetten we vaak in op dagschema’s. Die helpen de leerling een overzicht te krijgen over zijn of haar dagverloop. Toch merken we vaak dat het niet het gewenste effect heeft. Leerlingen gebruiken hun schema’s niet zelfstandig of lijken er niet de juiste informatie uit te halen. Hoe komt dit? En wat kunnen we eraan doen? Tijdens deze halve dag bekijken we de 10 valkuilen bij het gebruik van een dagschema.

Helder communiceren en dus goed begrepen worden is voor iedereen belangrijk. Bij bepaalde doelgroepen is het echter niet zo vanzelfsprekend om je boodschap helder door te krijgen. Mensen met autisme, dementie, verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornissen hebben vaak moeilijkheden in het begrijpen van onze communicatie. In deze cursus bekijken we de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen en hoe jij kan zorgen dat je boodschap toch helder doorkomt.

Over- en ondergevoeligheden op bepaalde zintuigen kunnen heel wat problemen veroorzaken: van geen aandacht kunnen geven tot heel druk en storend gedrag, overdonderd worden door alle prikkels en niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten, moeite hebben met sociale interacties en met het reguleren van je emoties. We bekijken in detail al onze zintuigen, de problemen die zich voordoen en welke strategieën je kan inzetten om hier beter mee om te gaan

Naast de goed gekende externe zintuigen (zicht, gehoor, tast, geur en smaak) hebben we ook een aantal interne zintuigen. Ze hebben als functie om onze lichamelijke toestand in het oog te houden. Deze zintuigen spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van onze emoties en kunnen dus ook ingezet worden om emoties te reguleren. Zeker bij hoge stress (en de gedragsproblemen die daar vaak uit voort komen) is het belangrijk om hierop in te zetten. Tijdens deze halve dag bekijken we de werking van deze zintuigen en overlopen we op een heel praktische manier hoe jij dat ook kan toepassen in je dagelijkse activiteiten.

De nieuwste inzichten in de neuropsychologie leren ons dat het brein niet passief wacht op input van de zintuigen om dan pas te reageren. Het brein probeert constant zo goed mogelijk te voorspellen welke input er waarschijnlijk gaat komen. Enkel de input die afwijkt van die voorspelling wordt door ons brein verwerkt. Zo kan het brein sneller en efficiënter werken. In deze cursus leggen we haarfijn deze nieuwe inzichten uit en passen dit toe op het dagelijkse leven.

Wat is motivatie eigenlijk? Hoe krijg je iemand gemotiveerd? Zijn beloningen nu goed of slecht? En hoe zet je die dan in? Een uitermate belangrijk en boeiend thema waar we ruim de tijd voor nemen om van een goed inzicht in hoe motivatie werkt te komen tot een aantal praktisch inzetbare strategieën.

Routines worden vaak als negatief gezien. We associëren ze met rigiditeit. Maar voor mensen met een diep verstandelijke beperking zijn ze vaak het enige houvast in de dagelijkse chaos. Ook voor andere mensen kunnen routines best wel functioneel zijn. Om zich te efficiënt te organiseren of om tot ontspanning te komen. In deze cursus bekijken we hoe we routines positief kunnen inzetten en vermijden dat we in de valkuil van de rigiditeit vervallen.

Kinderen die niet tot communiceren komen, kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Binnen dit thema staan we stil bij de achterliggende redenen en bekijken we hoe we hen toch intrinsiek kunnen motiveren tot communicatie. De besproken principes zijn eveneens te gebruiken bij jongeren en volwassenen.

Waakzame zorg of verbindend gezag staat ervoor om aanwezig te zijn in het leven van de ander, het tonen van interesse met wie de ander omgaat. Hoe je dit kan doen en hoe je daardoor kan omgaan met conflicten en escalatie leggen we je graag uit.

Wij kunnen ook je dagelijkse werking komen bekijken. Aan de hand van een observatie van je werking bespreken we alle aanpassingen die je kan doorvoeren, in het algemeen of gerelateerd aan een specifiek topic (visualisaties, zintuiglijke aanpassingen, vrijetijdsaanpassingen, op punt zetten van leeractiviteiten, speeltijden organiseren…).

Bij gedragsproblemen proberen we zo veel mogelijk preventief te werken. Maar dat belet niet dat af en toe een leerling ‘door het lint’ gaat. Het wordt hem of haar allemaal te veel en dat uit zich in hevig, fysiek probleemgedrag. Tijdens deze halve dag kijken we op een heel praktische manier wat je op zo’n moment kan doen (en wat je zeker niet moet doen).

Bij moeilijk, uitdagend gedrag, is het belangrijk om op zoek te gaan naar de onderliggende oorzaak. In deze cursus krijg je hier een aantal strategieën voor aangereikt. En kijken we ook naar de aanpassingen die je kan doen om probleemgedrag in de toekomst te vermijden.

Voorspelbaarheid is belangrijk. Daarom zetten we vaak in op dagschema’s. Die helpen de leerling een overzicht te krijgen over zijn of haar dagverloop. Toch merken we vaak dat het niet het gewenste effect heeft. Leerlingen gebruiken hun schema’s niet zelfstandig of lijken er niet de juiste informatie uit te halen. Hoe komt dit? En wat kunnen we eraan doen? Tijdens deze halve dag bekijken we de 10 valkuilen bij het gebruik van een dagschema.

Helder communiceren en dus goed begrepen worden is voor iedereen belangrijk. Bij bepaalde doelgroepen is het echter niet zo vanzelfsprekend om je boodschap helder door te krijgen. Mensen met autisme, dementie, verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornissen hebben vaak moeilijkheden in het begrijpen van onze communicatie. In deze cursus bekijken we de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen en hoe jij kan zorgen dat je boodschap toch helder doorkomt.

Over- en ondergevoeligheden op bepaalde zintuigen kunnen heel wat problemen veroorzaken: van geen aandacht kunnen geven tot heel druk en storend gedrag, overdonderd worden door alle prikkels en niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten, moeite hebben met sociale interacties en met het reguleren van je emoties. We bekijken in detail al onze zintuigen, de problemen die zich voordoen en welke strategieën je kan inzetten om hier beter mee om te gaan

Naast de goed gekende externe zintuigen (zicht, gehoor, tast, geur en smaak) hebben we ook een aantal interne zintuigen. Ze hebben als functie om onze lichamelijke toestand in het oog te houden. Deze zintuigen spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van onze emoties en kunnen dus ook ingezet worden om emoties te reguleren. Zeker bij hoge stress (en de gedragsproblemen die daar vaak uit voort komen) is het belangrijk om hierop in te zetten. Tijdens deze halve dag bekijken we de werking van deze zintuigen en overlopen we op een heel praktische manier hoe jij dat ook kan toepassen in je dagelijkse activiteiten.

Het aangenaam opvullen van vrije tijd is vaak een probleem voor mensen met autisme. In deze cursus kijken we naar de onderliggende oorzaken en gaan we van daar uit op zoek naar aanpassingen om van vrije tijd weer leuke tijd te maken.

Lange termijn leerdoelen vinden is vaak niet het grootste probleem. Maar deze toch eerder abstracte doelen om zetten in korte termijn leeractiviteiten is niet altijd zo vanzelfsprekend. In deze cursus leren we denken in kleine stapjes met concrete parameters. We schets ook hoe je van een concrete activiteit kan evolueren naar je lange termijndoel.

Hoe kunnen we bij deze populatie die ernstig belemmerd is in hun ontwikkeling toch uitgaan van de mogelijkheden? Hoe kan je toch nog op een heldere manier communiceren ondanks de vele beperkingen? Welke aanpassingen en activiteiten zijn zinvol voor hen? Hoe stimuleer je levenslang leren en kan je op zoek gaan naar mogelijkheden voor meer flexibiliteit en zelfstandigheid?

Waar moeten we rekening mee houden als er bewoners met autisme zijn op de leefgroep? Hoe kunnen we met visuele ondersteuning hen de nodige houvast bieden? Hoe organiseer je maaltijden, activiteiten, uitstapjes? Hoe help je hen hun vrije tijd zinvol op te vullen? We overlopen op een concrete manier een brede waaier aan aanpassingen vertrekkende vanuit het autistische denken.

Kunnen kiezen en zelf je leven bepalen zijn belangrijke factoren in levenskwaliteit. Maar hoe zit dat bij mensen met een diep verstandelijke beperking Hoe kun je ondanks de erg beperkte communicatieve mogelijkheden toch op zoek gaan naar mogelijkheden van inspraak. En hoe ondersteun je keuzes zodat ze ook werkelijk een meerwaarde worden?

De nieuwste inzichten in de neuropsychologie leren ons dat het brein niet passief wacht op input van de zintuigen om dan pas te reageren. Het brein probeert constant zo goed mogelijk te voorspellen welke input er waarschijnlijk gaat komen. Enkel de input die afwijkt van die voorspelling wordt door ons brein verwerkt. Zo kan het brein sneller en efficiënter werken. In deze cursus leggen we haarfijn deze nieuwe inzichten uit en passen dit toe op het dagelijkse leven.

Wat is motivatie eigenlijk? Hoe krijg je iemand gemotiveerd? Zijn beloningen nu goed of slecht? En hoe zet je die dan in? Een uitermate belangrijk en boeiend thema waar we ruim de tijd voor nemen om van een goed inzicht in hoe motivatie werkt te komen tot een aantal praktisch inzetbare strategieën.

Routines worden vaak als negatief gezien. We associëren ze met rigiditeit. Maar voor mensen met een diep verstandelijke beperking zijn ze vaak het enige houvast in de dagelijkse chaos. Ook voor andere mensen kunnen routines best wel functioneel zijn. Om zich te efficiënt te organiseren of om tot ontspanning te komen. In deze cursus bekijken we hoe we routines positief kunnen inzetten en vermijden dat we in de valkuil van de rigiditeit vervallen.

Kinderen die niet tot communiceren komen, kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Binnen dit thema staan we stil bij de achterliggende redenen en bekijken we hoe we hen toch intrinsiek kunnen motiveren tot communicatie. De besproken principes zijn eveneens te gebruiken bij jongeren en volwassenen.

Wij kunnen ook je dagelijkse werking komen bekijken. Aan de hand van een observatie van je werking bespreken we alle aanpassingen die je kan doorvoeren, in het algemeen of gerelateerd aan een specifiek topic (visualisaties, zintuiglijke aanpassingen, vrijetijdsaanpassingen, op punt zetten van leeractiviteiten, speeltijden organiseren…).

Bij gedragsproblemen proberen we zo veel mogelijk preventief te werken. Maar dat belet niet dat af en toe een leerling ‘door het lint’ gaat. Het wordt hem of haar allemaal te veel en dat uit zich in hevig, fysiek probleemgedrag. Tijdens deze halve dag kijken we op een heel praktische manier wat je op zo’n moment kan doen (en wat je zeker niet moet doen).

Voorspelbaarheid is belangrijk. Daarom zetten we vaak in op dagschema’s. Die helpen de leerling een overzicht te krijgen over zijn of haar dagverloop. Toch merken we vaak dat het niet het gewenste effect heeft. Leerlingen gebruiken hun schema’s niet zelfstandig of lijken er niet de juiste informatie uit te halen. Hoe komt dit? En wat kunnen we eraan doen? Tijdens deze halve dag bekijken we de 10 valkuilen bij het gebruik van een dagschema.

Helder communiceren en dus goed begrepen worden is voor iedereen belangrijk. Bij bepaalde doelgroepen is het echter niet zo vanzelfsprekend om je boodschap helder door te krijgen. Mensen met autisme, dementie, verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornissen hebben vaak moeilijkheden in het begrijpen van onze communicatie. In deze cursus bekijken we de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen en hoe jij kan zorgen dat je boodschap toch helder doorkomt.

Over- en ondergevoeligheden op bepaalde zintuigen kunnen heel wat problemen veroorzaken: van geen aandacht kunnen geven tot heel druk en storend gedrag, overdonderd worden door alle prikkels en niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten, moeite hebben met sociale interacties en met het reguleren van je emoties. We bekijken in detail al onze zintuigen, de problemen die zich voordoen en welke strategieën je kan inzetten om hier beter mee om te gaan

Naast de goed gekende externe zintuigen (zicht, gehoor, tast, geur en smaak) hebben we ook een aantal interne zintuigen. Ze hebben als functie om onze lichamelijke toestand in het oog te houden. Deze zintuigen spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van onze emoties en kunnen dus ook ingezet worden om emoties te reguleren. Zeker bij hoge stress (en de gedragsproblemen die daar vaak uit voort komen) is het belangrijk om hierop in te zetten. Tijdens deze halve dag bekijken we de werking van deze zintuigen en overlopen we op een heel praktische manier hoe jij dat ook kan toepassen in je dagelijkse activiteiten.

De nieuwste inzichten in de neuropsychologie leren ons dat het brein niet passief wacht op input van de zintuigen om dan pas te reageren. Het brein probeert constant zo goed mogelijk te voorspellen welke input er waarschijnlijk gaat komen. Enkel de input die afwijkt van die voorspelling wordt door ons brein verwerkt. Zo kan het brein sneller en efficiënter werken. In deze cursus leggen we haarfijn deze nieuwe inzichten uit en passen dit toe op het dagelijkse leven.

Wat is motivatie eigenlijk? Hoe krijg je iemand gemotiveerd? Zijn beloningen nu goed of slecht? En hoe zet je die dan in? Een uitermate belangrijk en boeiend thema waar we ruim de tijd voor nemen om van een goed inzicht in hoe motivatie werkt te komen tot een aantal praktisch inzetbare strategieën.

Routines worden vaak als negatief gezien. We associëren ze met rigiditeit. Maar voor mensen met een diep verstandelijke beperking zijn ze vaak het enige houvast in de dagelijkse chaos. Ook voor andere mensen kunnen routines best wel functioneel zijn. Om zich te efficiënt te organiseren of om tot ontspanning te komen. In deze cursus bekijken we hoe we routines positief kunnen inzetten en vermijden dat we in de valkuil van de rigiditeit vervallen.

Kinderen die niet tot communiceren komen, kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Binnen dit thema staan we stil bij de achterliggende redenen en bekijken we hoe we hen toch intrinsiek kunnen motiveren tot communicatie. De besproken principes zijn eveneens te gebruiken bij jongeren en volwassenen.

Waakzame zorg of verbindend gezag staat ervoor om aanwezig te zijn in het leven van de ander, het tonen van interesse met wie de ander omgaat. Hoe je dit kan doen en hoe je daardoor kan omgaan met conflicten en escalatie leggen we je graag uit.

Wij kunnen ook je dagelijkse werking komen bekijken. Aan de hand van een observatie van je werking bespreken we alle aanpassingen die je kan doorvoeren, in het algemeen of gerelateerd aan een specifiek topic (visualisaties, zintuiglijke aanpassingen, vrijetijdsaanpassingen, op punt zetten van leeractiviteiten, speeltijden organiseren…).

Bij gedragsproblemen proberen we zo veel mogelijk preventief te werken. Maar dat belet niet dat af en toe een leerling ‘door het lint’ gaat. Het wordt hem of haar allemaal te veel en dat uit zich in hevig, fysiek probleemgedrag. Tijdens deze halve dag kijken we op een heel praktische manier wat je op zo’n moment kan doen (en wat je zeker niet moet doen).

Voorspelbaarheid is belangrijk. Daarom zetten we vaak in op dagschema’s. Die helpen de leerling een overzicht te krijgen over zijn of haar dagverloop. Toch merken we vaak dat het niet het gewenste effect heeft. Leerlingen gebruiken hun schema’s niet zelfstandig of lijken er niet de juiste informatie uit te halen. Hoe komt dit? En wat kunnen we eraan doen? Tijdens deze halve dag bekijken we de 10 valkuilen bij het gebruik van een dagschema.

Helder communiceren en dus goed begrepen worden is voor iedereen belangrijk. Bij bepaalde doelgroepen is het echter niet zo vanzelfsprekend om je boodschap helder door te krijgen. Mensen met autisme, dementie, verstandelijke beperking, ontwikkelingsstoornissen hebben vaak moeilijkheden in het begrijpen van onze communicatie. In deze cursus bekijken we de moeilijkheden waar zij tegenaan lopen en hoe jij kan zorgen dat je boodschap toch helder doorkomt.

Over- en ondergevoeligheden op bepaalde zintuigen kunnen heel wat problemen veroorzaken: van geen aandacht kunnen geven tot heel druk en storend gedrag, overdonderd worden door alle prikkels en niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten, moeite hebben met sociale interacties en met het reguleren van je emoties. We bekijken in detail al onze zintuigen, de problemen die zich voordoen en welke strategieën je kan inzetten om hier beter mee om te gaan

Naast de goed gekende externe zintuigen (zicht, gehoor, tast, geur en smaak) hebben we ook een aantal interne zintuigen. Ze hebben als functie om onze lichamelijke toestand in het oog te houden. Deze zintuigen spelen een belangrijke rol in het tot stand komen van onze emoties en kunnen dus ook ingezet worden om emoties te reguleren. Zeker bij hoge stress (en de gedragsproblemen die daar vaak uit voort komen) is het belangrijk om hierop in te zetten. Tijdens deze halve dag bekijken we de werking van deze zintuigen en overlopen we op een heel praktische manier hoe jij dat ook kan toepassen in je dagelijkse activiteiten.

De nieuwste inzichten in de neuropsychologie leren ons dat het brein niet passief wacht op input van de zintuigen om dan pas te reageren. Het brein probeert constant zo goed mogelijk te voorspellen welke input er waarschijnlijk gaat komen. Enkel de input die afwijkt van die voorspelling wordt door ons brein verwerkt. Zo kan het brein sneller en efficiënter werken. In deze cursus leggen we haarfijn deze nieuwe inzichten uit en passen dit toe op het dagelijkse leven.

Wat is motivatie eigenlijk? Hoe krijg je iemand gemotiveerd? Zijn beloningen nu goed of slecht? En hoe zet je die dan in? Een uitermate belangrijk en boeiend thema waar we ruim de tijd voor nemen om van een goed inzicht in hoe motivatie werkt te komen tot een aantal praktisch inzetbare strategieën.

Routines worden vaak als negatief gezien. We associëren ze met rigiditeit. Maar voor mensen met een diep verstandelijke beperking zijn ze vaak het enige houvast in de dagelijkse chaos. Ook voor andere mensen kunnen routines best wel functioneel zijn. Om zich te efficiënt te organiseren of om tot ontspanning te komen. In deze cursus bekijken we hoe we routines positief kunnen inzetten en vermijden dat we in de valkuil van de rigiditeit vervallen.

Kinderen die niet tot communiceren komen, kunnen een duwtje in de rug gebruiken. Binnen dit thema staan we stil bij de achterliggende redenen en bekijken we hoe we hen toch intrinsiek kunnen motiveren tot communicatie. De besproken principes zijn eveneens te gebruiken bij jongeren en volwassenen.

Waakzame zorg of verbindend gezag staat ervoor om aanwezig te zijn in het leven van de ander, het tonen van interesse met wie de ander omgaat. Hoe je dit kan doen en hoe je daardoor kan omgaan met conflicten en escalatie leggen we je graag uit.

Wij kunnen ook je dagelijkse werking komen bekijken. Aan de hand van een observatie van je werking bespreken we alle aanpassingen die je kan doorvoeren, in het algemeen of gerelateerd aan een specifiek topic (visualisaties, zintuiglijke aanpassingen, vrijetijdsaanpassingen, op punt zetten van leeractiviteiten, speeltijden organiseren…).

in jouw organisatie

Bel, schrijf of stuur een gele postkaart

Hou jij van kadootjes?

Laat je e-mailadres achter. Wij sturen je nieuws over nieuwe podcasts, artikels, opleidingen. Vertel het als eerste aan je collega’s en word hun heldere held.