Privacybeleid 

Huis Helder, versie 29/08/2021

Huis Helder hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Huis Helder is als organisatie verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens. Als je na het doornemen van onze privacyverklaring nog andere vragen of bedenkingen hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

In deze Privacy policy (of privacy statement) willen we heldere en transparante informatie geven over (welke gegevens we verzamelen) en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. 

Als je betrokken bent bij Huis Helder (door deel te nemen aan één van onze vormingen of door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief) vertrouw je ons bepaalde persoonlijke gegevens toe. De veiligheid daarvan nemen we ernstig. We houden ons aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de GDPR (General Data Protection Regulation).

Huis Helder

Welke gegevens verzamelen we?

Huis Helder verzamelt enkel persoonlijke gegevens die nodig zijn voor het vlot uitvoeren van onze opdracht of dienst die we verstrekken.

 • Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, registreren we je naam, je e-mailadres en je profiel (ouder, hulpverlener, ….)
 • Voor het downloaden van specifiek materiaal: naam, voornaam, e-mail-adres.
 • Wanneer je inschrijft voor een van onze vormingen, registreren we naam, adres, telefoonnummer en mailadres van deelnemers
  Optioneel worden er volgende persoonsgegevens gevraagd: huidige functie, aantal jaren ervaring, studie en opleiding, verwachtingen van de vorming. Deze optionele persoonsgegevens worden enkel gebruikt om het programma van de vorming optimaal op de doelgroep af te stemmen.

We houden geen zgn. ‘gevoelige gegevens’ bij, zoals medische gegevens, politieke voorkeur, seksuele voorkeur, geloofsovertuiging, etnische afkomst, lidmaatschap van vakbonden, enz.

Persoonsgegevens die op automatische wijze wordt verkregen

Cookiebeleid:

Om een optimale service te bieden, maakt onze website gebruik van cookies. Een ‘cookie’ is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op jouw computer, tablet of smartphone: dit cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Huis Helder gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Het cookie kan niet gelezen worden door een andere website dan degene die het heeft aangemaakt. Wij gebruiken cookies voor het referral systeem. Geen enkel ervan bevat informatie waardoor iemand je via e-mail zou kunnen contacteren. Je hebt ook de mogelijkheid de browser zodanig te configureren dat hij je verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. 

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Wat doen we ermee?

Persoonsgegevens worden door Huis Helder verwerkt te behoeve van de volgende doeleinden:

 • voor administratieve doeleinden en om gemakkelijk met elkaar te kunnen communiceren (vb. inschrijvingsbevestiging, betalings- en praktische info, adres om iets op te sturen).
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven (via inschrijving, met toestemming van de betrokkene)
 • De administratieve verwerking van de opleiding/studiedag waarvoor je bent ingeschreven(via inschrijving). De optionele persoonsgegevens bij inschrijving in een vorming, worden enkel gebruikt om het programma van de vorming optimaal op de doelgroep af te stemmen.

 

Hoe bewaren en beschermen we je gegevens?

Je gegevens worden opgeslagen in onze beveiligde database. Daar worden ze enkel bewaard voor de verwerking en opvolging. We bewaren je gegevens niet langer dan strikt nodig is.

Wie heeft toegang tot je gegevens?

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van derde, gespecialiseerde partijen aan wie wij de volgende taken uitbesteden:

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting, cloudsysteem);
 • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, CRM systeem …);
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailerlite);
 • verwerking van betalingsopdrachten.

 

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is, of wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen en de vertrouwelijkheid ervan te waarborgen. Waaronder maatregelen die de gegevens beschermen tegen inbreuken, verlies en onrechtmatige verwerking.

Hoe kan je zelf je gegevens aanpassen?

Je hebt op elk moment het recht op inzage, wijziging of vernietiging van je eigen persoonlijke gegevens in ons databestand. Daarvoor kan je ons mailen of bellen.

Hou jij van kadootjes?

Laat je e-mailadres achter. Wij sturen je nieuws over nieuwe podcasts, artikels, opleidingen. Vertel het als eerste aan je collega’s en word hun heldere held.